Iedereen leert bij familieopstellingen

Tarieven

Wat kost een familieopstelling?

Werken met familieopstellingen is zo waanzinnig mooi! Het is een geschenk op zich om dit werk te mogen doen. Daarom heb ik de keuze gemaakt om te werken op basis van dana (vrijgevigheid). Wat houdt dit in?

Wat houdt werken op basis van Dana in?

Dana is een gift, geschonken vanuit ons hart, in overeenstemming met ieders mogelijkheden en omstandigheden. Door middel van dana zorgen we ervoor dat de vruchten van de beoefening van familieopstellingen in de toekomst ook voor anderen toegankelijk zijn. Dana is een vrijwillige donatie die je geeft als blijk van waardering voor de begeleiding en als bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de begeleider die geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van de ontvangen dana.

Dana is een begrip uit het boeddhisme. Het is voor mij een uitgangspunt dat ik gebruik voor het geven van familieopstellingen. Het is dus aan jou hoeveel je bij wilt bijdragen als het gaat om een financiële vertaling gaat van het bijwonen van de middag die ik begeleid als gecertificeerd Familieopsteller.​

Waarom deze keuze?

In elke laag van de bevolking zijn er mensen die worstelen met issues in hun leven waarbij begeleiding vanuit een liefdevol concept heling kan bieden. Familieopstellingen is zo'n liefdevol concept. Er is een begeleider die vakkundig is opgeleid en begrijpt en bewaakt wat er binnen het wetende veld gebeurd. Deze begeleider draagt de verantwoordelijkheid dit in een veilige, helende, liefdevolle setting te doen op een manier die bijdraagt aan groei en het geven van inzicht aan de vraagsteller en alle aanwezigen.

Niet iedereen heeft geld om dit soort begeleiding te kunnen betalen. Daarom kies ik voor dana en vind je op deze website geen tarievenlijst. Zo kunnen ook mensen met een minder groot budget deelnemen. Daarnaast geloof ik dat geven wat je kunt missen een waardevol principe is. Er spreekt vertrouwen uit en acceptatie voor wat is; een prachtige bodem om mee te starten wanneer we met elkaar aan de slag gaan in het wetende veld.

Er wordt Dana gevraagd van alle deelsnemers, zowel de vraagstellers als representanten.